Frågor - inför projektstart

Från e-arkiv
Version från den 30 juni 2014 kl. 09.03 av Mber5 (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' '''Frågor att utreda inför start av projekt''' * Nuläge på ett mer detaljerat plan och vilka åtgärder behövs? Utgå från informationen som hanteras, tekniska föruts...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Frågor att utreda inför start av projekt

 • Nuläge på ett mer detaljerat plan och vilka åtgärder behövs? Utgå från informationen som hanteras, tekniska förutsättningar, regelverk och verksamhet.
 • Vilka regelverk och strategier behöver uppdateras? Tex Arkivreglemente, strategi för bevarande av elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1), och andra som kan vara relevanta tex IT strategier, e-förvaltning, informationssäkerhet, upphandling och utveckling av IT-system mm.
 • Vilken generell kvalitet är det idag på dokumenthanteringsplanerna, vad behöver uppdateras/kompletteras?
 • Vilken information är mest prioriterad för e-arkivering? (arkivperspektiv, användar-/verksamhetsperspektiv mm) Vad kan vara lämplig pilot och hur prioriterar vi tågordning?
 • Finns handlingar som p g a juridiska krav eller andra skäl omöjliggör ett bevarande i elektronisk form?
 • Hur ska underskrifter göras digitalt? Vilka handlingar kräver handskrivna underskrifter? Förändringar möjliga?
 • Hantering av original om handlingar finns både på papper och elektroniskt.
 • Hur ser processen ut, behövs digitalisering av vissa handlingar?
 • Finns digital information som är svår att fånga in och bevara i dagsläget, hur hanteras det?
 • Vilka förutsättningar finns att bibehålla informationens kvaliteter såsom autenticitet och tillförlitlighet?
 • Finns information som har extra höga krav på säkerhet, åtkomst eller behov av "avlastning" eller liknande?
 • Vilka primära verksamhetssystem används och berörs i första hand?
 • Hur ser verksamhetssystemen ut ur IT-mässigt perspektiv? Vilka integrationer påverkas?
 • Vilka informationssäkerhetskrav ställs?
 • Finns planerade IT-förändringar som påverkar hanteringen av informationen?
 • Produkt eller tjänst, vilket passar oss bäst?
 • Om samverkan med andra kommuner kring införande/förvaltning av e-arkiv är aktuellt - hur ska det ske mer konkret? Juridiska förutsättningar och omfattning, ansvar, roller, finansiering, m m?
 • Ska verksamhetsbaserad arkivredovisning i enlighet med RA-FS 2008:4 implementeras? Om ja - planera för detta
 • Börja fundera över e-arkivets roll och funktion gällande tex anslutning- och återsökningsmöjligheter, gallring, ansvar och avgränsningar e-arkiv/levererande verksamheter mm.
 • Avgränsa vilka frågor som hanteras i e-arkivprojektet och vilka som tillhör verksamhetssystemen resp IT-frågor m m. Tydliggör ansvar


Till aktiviteter inför projektstart