Frågor - under projektets gång

Från e-arkiv
Hoppa till: navigering, sök

Frågor att utreda under projektets gång

  • Är dokumenthanteringsplaner uppdaterade och anpassade till digital informationsförsörjning, finns processplaner för informationen?
  • Görs informationssäkerhetsklassning av informationen i organisationen? Kan det i så fall användas för e-arkivet?
  • Vad bör ingå i regelverk anpassat för helt digital informationsförsörjning? Vilka strategier bör finnas och vad ska de innehålla utifrån arkivperspektiv?
Definiera strukturfrågor angående e-arkivets roll och funktion tex gällande:
* Informationsägarskap, ansvar och avgränsningar
* Åtkomst och behörigheter
* Hur leverans till e-arkivet ska kunna ske och hur integration med verksamhetssystem ska se ut
* Paketering av informationen inför leverans till e-arkivet
* Hur återsökning ska kunna ske
* Hur gallring ska hanteras
* Hur e-arkivet ska införlivas i den tekniska miljön
* Om befintligt behörighetssystem i organisationen kan användas, i så fall hur
* Validering av informationen
  • Hur ska processen/rutinen vid anslutning gå till?
  • Användning av FGS:er framtagna inom Riksarkivets projekt eArd (e-arkiv och e-diarium)
  • Vilka metadata finns det behov av?
  • Hur ska kostnader för e-arkivets drift och anslutningar hanteras inom organisationen?
  • Tillämpas någon generell förvaltningsmodell? Vilka kompetenser och resurser kommer att behövas? Planer för kommande anslutningar?


Till aktiviteter under projektets gång